Dei blinde på Rødland

  • «På Målet». Herlaug bærer høy, og Anna raker. FOTO: Utlånt av Ragnhild Kristoffersen