Store høyder, dype daler

  • Denne kameratgjengen var med fra starten. Fra venstre riggansvarlig Morgan Pedersen, billettansvarlig Pål Bengt Meier, bookingsjef Kjell Arne «Kelly» Aamodt og altmuligmann Lars Olav Støve. FOTO: Bjørn Hoel