Dei tri slaktarane i Neset - Nikolai Nilsen

  • Slakteriet er utvida, ca. 1954. FOTO: Utlånt frå Jan Aage Nilsen