Guri Bjødlebakken (Fiske-Guri)

  • Thorvald, Guri og Trygve Larsen ved døra til fiskeutsalet i Faret, sommeren 1927. Bernt Husefjell var eigar av huset. FOTO: Utlånt av Lillian Frette