Dagboksnotater fra Knaben II

  • Knaben ca. 1955-57. FOTO: Utlånt: Liv Grini Egenes