Latteren satt løst da Thomas Leikvoll inntok Kvinesdal

  • Thomas Leikvoll fikk latteren fram hos publikum.