Sjokolade- og kaffesalg for kollekt

  • Magnus Hodnemyr Ugland (8) (t.v.) og Håkon Ugland Mæland (9) selger kaffe og sjokolade til kollekt. Malene Ugland Mæland (7) har fått i oppdrag å kjøpe en kopp kaffe til pappa. FOTO: Mona Wikøren