Historia om Fjotlandsruta - del 2

  • Brøytebilen av merke Rugles med sjåfør Tverstøl til venstre og Såmund Strand til høyre. Her er også snøplog fra Øveraasen. FOTO: Utlånt: Bjørn Olav Hansen