Oldefar Staale på Røynestad

  • Staale og familien, ca 1888. I bakre rekke står Andreas, Anna Tonette og Syvert. I rekka foran: Elen Ånensdatter Omland (Staales 3. kone og mor til de to småungene), Tale Katrine (min farmor), Staale, Sara og bestemor/ kårkone Anne Tonette Guttormsdatter Nedland, 1818-1913. De to «fangbarna» er Ingvald (som ikke klarte å sitte stille) og Beer. Inger Marie var ikke født da bildet ble tatt. FOTO: Privat