Fra Feda til Brooklyn

  • Elisabeth Fedde fra Feda var en pioner innen sykepleien. Her er hun sammen med kolleger i Minneapolis, USA. Fedde sitter i midten foran. FOTO: Privat