Knaben Grubearbeiderforening 1927-1952

  • Knaben Gruver. FOTO: Utlånt av Syvert Hunsbedt, Sandsmar