Strid om første kraftutbygging i Kvinesdal

  • Trælandsfos fabrikk den gang da. FOTO: Privat