Leser Garborg-roman på Huset

  • Skuespiller Torbjørn Eriksen fra Stavanger leser hele Arne Garborgs roman «Den burtkomne Faderen» på Huset, Feda onsdag 16. oktober. FOTO: Stine Rommetveit