Fra Eidsvoll til Fjotland - i sikksakk på ville veier

  • Tore Myglands beskrivelse av krigsårene gjengis i denne artikkelen. FOTO: Privat