Med vatnet som badekar

  • Åse Paulsen Skiftun hadde sin oppvekst på Galdal i Kvinesdal. FOTO: Privat