Dagboksnotater fra Knaben

  • Knaben 1962. FOTO: Utlånt: Ingeborg Netland