Bibeltime fra professor

  • Professor emeritus Torrey Seland holder bibeltime på Huset, Feda søndag kveld. FOTO: Privat