Storekvina stasjon

  • Bildet er tatt fra toppen på Refskaret. Det er sprengningsstein fra tunnelen mellom Skjekkeland og Myra som blir lagt ut i trasèen. Det er lagt ut et midlertidig spor som brukes til å kjøre en lastewaggon med tunnelmasse på. Som en ser er tomta der stasjonsbygningen skal stå, fremdeles urørt. Den eneste informasjonen jernbanemuseet gir om bildet, er at det er fra tida mellom 1935-1940. En ser også at det har foregått arbeid fra andre sida inn mot Røynestad tunnelen. Huset lengst borte til venstre er garden til Trygve Hompland. Huset stod i jernbanetraseen og måtte flyttes. Fremst til venstre er garden Refskarmoen. FOTO: Utlånt av Norsk jernbanemuseum