Samferdsel mellom Kvinesdal og Flekkefjord i gamle dager

  • «Trafik» var en mye større båt enn «Rapp», og var på hele 22,9 nettotonn. FOTO: Privat